حضرت رقیه سلام الله علیها
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
     

+ استاد رحیم منزوی اردبیلی دن 18 گؤزل نوحه:

بۇرا نئینوادی زینب، بۇ مکان نواسیز اوْلماز

آدێ کربلا اوْلان یئر، بیلیره‌م بلاسیز اوْلماز

 

بــۇ بـلا چـؤلــۆ، حسینــه ابــدی وطـنــدی زیـنـب

آغاران ساچۇن بۇ چؤلده، من اۆچۆن کفندی زینب

 

سجده‌گاه-ی-عئشقه سالدۇن، قانلێ جانـمازی قارداش

نـه بـابـام قێلێـب، نـه جددیم، سن قێلان نمازی قارداش

 

گؤز تیکیبدیر سنه قارداش، دم-ی-خنجر ده باشێـم

تئــز یئتیــش دادیمـه قــوْیما، قالا اللـــه‌رده باشێم

 

قـوْی ائـدیـم نظـر دوْیـۇنجا، بئله مه جماله قارداش

اوْخۇیۇم «و اِن یَکاد»ی، سوْرا گئت جیداله قارداش

 

بالام اوْخلانێب، الیمده سپه-ی-ظلامه یا ربّ

نـه یـۆزیلـه بــۇ بـالانێ، آپـارێم خییامـه یا ربّ

 

قـوْیـارام مـزاره اصغـر سنــی تا قییامت اوْلسۇن

بوْغازۇن بیچیلدی باری، بدنون سلامت اوْلسۇن

 

اوْد یاپێشدێ سینه‌مه، لب‌لروندان اصغریم

بوْشلا دؤشله‌ریم، اؤپۆم اللروندان اصغریم

 

ای غۆنچه دهن لای‌لای، پئکانی امه‌ن لای‌لای

قبری ننـه‌ده‌ن گیـزلیـن، قوْنداغـێ کفن لای‌لای

 

سن آت اۆسته پای-ی-پییاده من

نــه قــده‌ر قـاچێـم دایـانێــم بـابـا

سنـی عمّه‌میـن جانـی بیر دایان

بــاشــۇوا گلیــم دوْلانێــم بــابــا

 

قێزێم ایستیره‌م سیزی ترک ائده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

منی چوْخ یۇباتما گره‌ک گئده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

اؤلۆب اکبریـم آمـانـدێر، بابـا کارزاره گئتمـه

منی باشۇوا دوْلاندێر، اؤلۆره‌م کناره گئتمه

 

ای خاندان-ی-عیصمته، زهرای ثانی زینبیم

آخر وداعیمدیر چاغێر، آل-ی-عبانی زینبیم

 

سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله

 

اکبریم گلینجه اؤلسه‌م دفنیمی یۇباندێر عمّه

نعشیمی آلێب ال اۆسته، باشێنه دوْلاندێر عمّه

 

گئتـدون بـابـا اومـمیدیـلـه قـارداش دالـسێـجـا

تؤکدۆم من اۆره‌ک قانێنێ، گؤز یاش دالسێجـا

 

گئتدی عمون سکینه جان، قانه بوْیاندێ گلمه‌دی

وئردیگی اؤز سۇ قولونا، سنده‌ن اۇتاندێ گلمه‌دی

 

قوْشۇن خئیمییه دوْلدۇ گره‌ک نئیلییه زینب

قاچێر تلّیده دردین حسینه دییه زینب

 

بۇرا نئینوادی زینب – قوْشار: استاد رحیم منزوی اردبیلی

 

بۇرا نئینوادی زینب، بۇ مکان نواسیز اوْلماز

آدێ کربلا اوْلان یئر، بیلیره‌م بلاسیز اوْلماز

 

بۇ زمین-ی-پاکه قانێم وئره‌ر آیرێ بیر اثرلر

سوْرا قانلێ تُربَتیمده‌ن گۆل-ی-آرزو دره‌رلر

اؤپۆب ال به ال جاهاندا، اوْنۇ تُحفه گؤنده‌ره‌رلر

اوْلا هر مریضه قیسمت، مرض-ی-شفاسیز اوْلماز

 

من اؤزۆم خلیل-ی-عئشقم، بۇرادۇر مینای-ی-عئشقیم

اوْ فرات-ی-زَمزَمیمدیر، بۇ مکان صفای-ی-عئشقیم

بۇ گۆل اۆزلۆ اکبر اوْغلۇم، اوْلاجاق فدای-ی-عئشقیم

کی خلیل اوْلان میناسیز، بۇ مینا فداسیز اوْلماز

 

بۇ مکاندا سن قوْناقسان، منیم اصل-ی-مسکنیمدیر

بیلیره‌م ندیر حدودی، هارا عئین-ی-مدفنیمدیر

باخ اوْ تلّ سنده‌ن اؤترۆ، بۇ چۇخۇر مکان منیمدیر

هارا سالک-ی-طریقت، گئده رهنماسیز اوْلماز

 

اوْ فراتی کی گؤرۆبسن، بیزه گؤرسه‌دیر سییاهه

منی سسله‌ییر یئتیرسوْن، سؤزۆنۆ بۇ بی‌پناهه

کی گلین بیر آز سۇیۇمدان، آپارۇن اوْ خئیمه‌گاهه

دوْلانار موباح اوْلان سۇ، ستم-وْ-جفاسیز اوْلماز

 

اۇجالێب سسی فراتین، ولی خئیلی باکنایه

سۇیۇنۇ تعاریف ایستیر، ائده سۆد امه‌ر بالایه

کی گل ایچ نقدر ایچیرسن، سوْرا ائیله‌مه گیلایه

قده‌غه‌ن اوْلاندا گلسه‌ن، بوْغازۇن یاراسێز اوْلماز

 

باجێ من کی شیش جهات-وْ-دوجهانه پادشاهم

گره‌ک آلتێ گوشه بیر قبر، ائده‌لر منه فراهم

اۆره‌گیم چوْخ ایستیر اوْردا یاتاق اکبریله باهم

ائله بیر مزاریم اوْلسا، بئله مه لقاسیز اوْلماز

 

باجێ منده‌ن اؤترۆ «شئمره» سن اۇجاتما دست-ی-حاجت

منی خنجر آلتدا گؤرسوْن، اوْنا ائیله‌مه سماجت

دم-ی-خنجره ال آتما، الۇن ائیله‌مه جراحت

ائله نطفه‌ی-ی-زنانین الی چۆن خطاسیز اوْلماز

 

بۇرا منه وطندی زینب – قوْشار: استاد رحیم منزوی اردبیلی

 

بــۇ بـلا چـؤلــۆ، حسینــه ابــدی وطـنــدی زیـنـب

آغاران ساچۇن بۇ چؤلده، من اۆچۆن کفندی زینب

 

من اۆچۆن خبر وئریبدیر بۇ یئری بابام پیمبر

دئییب آدلارێن باشێمدا اوْلاجاق نئچه دلاور

آنادان اوْلان گۆنۆمده منه آغلایێب اوْ سرور

بۇیۇرۇب هایاندێ قبریم، کفنیم نده‌ندی زینب

 

بۇ چؤله بابام علی‌نین اوْ زامان دۆشۆب گذاری

گؤتۆرۆبدۆ توْپراقێندان، ائدیب اشک-ی-چشمی جاری

بۇیۇرۇب حسین قانێلا، اوْلۇ بۇ یئر آبیاری

اوْدۇ مو به مو قضیّه، من اۆچۆن عَلَندی زینب

 

ائله کی سۇ واردێ قانێم اوْلۇ کیمیا بۇ تُربت

کَفنینده کیم گتیرسه، اوْنۇ قبره وقت-ی-رحلت

ملک-ی-عذاب گؤرسه، قایێدێب گئده‌ر خجالت

یۆزۆ آغ دی کیم بۇ عئشقین، اوْلا پایبندی زینب

 

چاغێراندا اکبریمله‌ن منی بۇ مینای اعظم

باخێب آغلادێ دالێمجا، باجێ چشم-ی-آب-ی-زمزم

دئدی گئتمه بی‌وفادن یۆزۆ قاره نهر-ی-علقم

ولی نئیله‌ییم بۇ امر-ی-حقّ-ی-ذوالمنندی زینب

 

بۇرا کعبه‌ی-ی-ولادیر، وارێدێر گؤزل رَویه

نه نماز-ی-دست بسته، نه دعای با تقیه

بۇ چۇخۇر یئره نظرگاه، اوْلۇ تلّ زینبیه

باخان عرض ائده‌ر خدایا، نئجه شیرزن دی زینب

 

کیمه قبرون اوْلسا گیزلین، ائده‌جک یقین سۇراغێن

سنی آختاران گره‌کدیر، اؤپه کربلا رواقین

آلاجاق گۆلۆن اؤز عطرین، اگر اییله‌سه بۇداغێن

بیله‌جک سنینده روحون منه هموطن‌دی زینب

 

منی کیم زیارت ائدسه، تاپاجاق ره-ی-اصولی

ائله بیل ائدیب زیارت نئچه یوْل بابام رسولی

وئره کیم قسم سنینده آدۇوا آنام بتولی

تاپاجاق شفا آدۇنلا، دل-ی-دردمندی زینب

 

دئییسه‌ن بابام وۇراردێ اۇجا یئرده خئیمه‌گاهی

اوْنا بنزه‌مز حسین‌ین پوْزۇلا، جان جلال-وْ-جاهی

نئیله‌سین اوْ شه کی یئتمیش ایکی فرددیر سیپاهی

هله بۇ آز عده‌نینده بیری سۆد امه‌ندی زینب

 

سنه ای بتول-ی-ثانی نه زاماندێ نوکرم من

نقه‌ده‌ر اۇجالسا شأنیم گینه «منزوی»‌ترم من

اوْلا کربلا نصیبیم رفقانی سسله‌ره‌م من

دییه‌ره‌م بۇ تلّین اۆستۆن الی باشدا اندی زینب

 

خانێم زینب قارداشێنا نوحه دئییر- شاعر: اوستاد رحیم منزوی اردبیلی

 

سجده‌گاه-ی-عئشقه سالدۇن، قانلێ جانـمازی قارداش

نـه بـابـام قێلێـب، نـه جددیم، سن قێلان نمازی قارداش

 

ایـمتـحـانیوی گـؤگ اهلـی، گؤرجـه‌گین نوا ائدیبله‌ر

خئیـمـه‌ده‌ن سـن آیرێلانـدا، زینبیـن دوعـا ائدیبلــه‌ر

بــۇ نمـازیــوه ملـه‌کلــه‌ر، حتمــه‌ن ایقتیـدا ائدیبلـه‌ر

اللـه‌ریـن اؤپـۆب، تاپێـرلار، عالـی ایمتیـازی قارداش

 

عاشیق ائتسه سجده سن تک، ذوْق اۆزیلـه لا ینــامه

اؤلســه‌ده نمــازی کسمــه‌ز، تــا یئتیــرمییــه تمـامـــه

سجـده ده کســه‌رله بـاشێـن، ذیکـرینـه وئره‌ر ایدامــه

یئـرده باشـلاسـا، جیــداده قـۇرتـارێــر نمــازی قارداش

 

قــان وئــره‌ر دامـارلارۇنـدان، جـددیمیـز اؤپــه‌ن بوْغــازێن

ســۇ تاپێلمــاسا اوْ قـانـدان، آلسـان آب-ی-دسته‌مازین

لاجــرم تیــه‌ممــوْم ائتمــه‌ک سێنــدێرێـردێ ایمتیـازیـن

عاشیقیــن سـۇ اوْلمـایانـدا، قاندێ دسته‌مازی قارداش

 

یا غفـور اگــه‌ر چـاغێـرسان، حشـریـده بــۇ حنجـه‌ریله‌ن

دوزه‌خی خموش ائده‌رلـه‌ر، لۆطف-ی-حی‌یئ داوه‌ریله‌ن

عاله‌مـی باغێشلادێـرسان، بـۇ کسیلمیـش الـلــه‌ریلـه‌ن

عئـزز-وْ-نـاز اوْلـۇر سراسه‌ر، شـأنـووۇن نییـازی قــارداش

 

خئیمه‌له‌رده سن کی دۇردۇن، غرق ایدیم بۇ گؤز یاشێمدان

چێخــدێــم ائیلییـــه‌م حیمایــه‌ت، اؤز یارالــێ قارداشێمدان

کؤینــه‌گــون سـوْیانـلار آلـدێ، کؤهنه معجـه‌ری باشێمـدان

غـاره‌ت ائتدیلـه‌ر، حـریـم-ی-قوْدس-ی-عئزز-وْ-نازی قارداش

 

شئمـری سینـه‌ن اۆسته گؤردۆم، حسره‌‌تیم اۆره‌‌کده قالدێ

کئشمه‌کئش ائدیب یێخێلدێم، بیلمـه‌م ایش نه یئرده قالدێ

بیـر زامـان باخێب نـه گــؤردۆم، نئیـزه ده سسیـن اۇجالـدێ

آلــدێ ایختییــاری الــده‌ن، نغمـــه‌یئ حئـجــازی قــــارداش

 

بیلمیـره‌م نه سؤز دئمیشدی؟ شئمره اوْل حبیب-ی-داوه‌ر

اؤلـــدۆرۆردۆ ال تـــاپــانـــدا، خێــــردا قـێــــزلارێ بـــــراده‌ر

قـــوْللارێــم قــاباغــا وئـــردیـم، رحمـه گلمــه‌دی اوْ کافـه‌ر

قمچــی الــده پـرشیکــه‌ستـه، ائتـدی شاهبــازی قارداش

 

قتلگــاهیــوه باخانـــدا، قلبیــم اوْلــدۇ غۆصصـه‌ده‌ن قـان

داشــلارێ کنـــاره آتدێــــم، پئیکـــه‌رون اوْلا نـــۇمــایــان

بیلمــه‌دیــم وره‌قلـه‌نیبــدیر، جیلـدده‌ن چێخێبـدێ قـۇرآن

زولفیمیله اؤرتۆم ایندی، قوْی بۇ کشف-ی-رازی قارداش

 

بنی هاشیم آیێ سوْن آنلارێندا قارداشێن سسله‌ییر

 

گؤز تیکیبدیر سنه قارداش، دم-ی-خنجر ده باشێـم

تئــز یئتیــش دادیمـه قــوْیما، قالا اللـــه‌رده باشێم

 

منـه مـیـن یـاره دَگــه، ائتمـــه‌ره‌م البتـه گـیـلـه

قوْلسۇز اوْلسامدا چتین دوشمنه باشێم اگیلـه

قلبیمیـن نذریـدی بـۇ بـاش قـابـاغـۇنـدا کسیلـه

گـل ائـده حاجـت-ی-قلبیمـی، بـرآورده بـاشێـم

 

گر گۆلۆن شاخه‌سی صدمه گؤره، خوْش رنگی سوْلا

نــه قـده‌ر دۆز دۇتــاســان، گـۆل آخێنـار ساغـا سـوْلا

منـه ده صـدمـه یئتیـب، سیّــدی! باشـۇن سـاغ اوْلا

قالمۇرێ شاخێ سێنان گۆل کیمی پئیکه‌رده باشێم

 

دئمیره‌م قارداشۇوام، عرصه ده سرلئشگه‌رۇوام

یا الیمده عَلمیم واردێ عَلم پرورووام

منده گر سلطنت-ی-عالم اوْلا نوکرووام

خاکبوس اولمایێب اوْلماز در-ی-دیگر ده باشێم

 

سن بیلیر سن، سنه قارداش دئمه‌دیم اؤز باشێما

امر-ی-زهرادی کی زحمت وئریره‌م قارداشێما

گل آیاقوندان اؤپۆم قوْی الون السیز باشێما

اوْلا تا آخر-ی-عمرینده نظرکرده باشێم

 

تاپدێم اوْل گۆنکۆ ولادت من ایا شاه-ی-زمن

اؤز قۇجاغوندا گؤز آچدێم، گۆل-ی-رخساریوه من

نوْلا ایندی یۇمۇلان وقته گؤزۆم سن گله‌سن

عرشه ناز ائیله‌ر اوْل دامن-ی-اطهر ده باشێم

 

گل خجل ائیله‌دی دونیا سویو، سرلئشگه‌رووی

سربلند ائیله  سرافکنده اوْلان نوکرووی

جان دوْداغێمدادێ، پیشواز ائیلیر لبله‌رووی

ایستیر عمرین وئره باشه، لب-ی-کوثر ده باشێم

 

من هُمای شرفم، حئیف سێنێب بال-وْ-پریم

نه الیم وار نه عمودیم، نه بیر آیرێ کَسه‌ریم

کاسه‌ی-‌ی-سر، کُلَه-ی-جنگیدی، سینه‌م سیپریم

ایستیره‌م دهریده سرمشق اوْلا هر فرده باشێم

 

گر چه ذیبح اوْلماغا باشێم قاباغۇندا تله‌سَر

خنجر-ی-قاتل اسه‌نده اوْدا شوقینده‌ن اَسه‌ر

وار نه جلّادیده جرأت، نه ده خنجر ده کسه‌ر

باخما السیزدی چتین ال وئره نامرده باشێم

 

راضییه‌م قاتل-ی-بیرحم ائله سنگین دل اوْلا

پرده‌لی بیر طبق ایچره باشێما حامل اوْلا

قالا بیر حاله باشێم، قان گؤزۆمه حایل اوْلا

گؤرمییه زینبی اغیار آرا بی‌پرده باشێم

 

قۇرۇلان وقته حسین! محکمه‌ی-‌ی-عدل-وْ-جزا

هر شهید اؤز باشێ الده گله‌جک حشره اخا

بیر شهید السیز اگر اوْلسا، ندیر چاره شها

من نه نوعی اله آللام صف-ی-محشرده باشێم

 

ای ابوالفضل لیباسین دئییشیب آل-ی-یزید

جمع ائدیب سفره‌ی-ی-احسانیله باشێنه مُرید

«منزوی» حقّ دانێشاندا ائله‌ییر حمله شدید

گوی چوگان تعدّی، اوْلۇب اللــه‌رده باشێم

 

حضرت علی اکبر(ع) و رقیّه

 

قـوْی ائـدیـم نظـر دوْیـۇنجا، بئله مه جماله قارداش

اوْخۇیۇم «و اِن یَکاد»ی، سوْرا گئت جیداله قارداش

 

اوْخۇسام «و اِن یکاد»ی، اوْلۇسان مصون خطرده‌ن

گؤرۆنۆبدۆ چوْخ کرامت، اوْ کلام-ی-مختصرده‌ن

اثری خواصّی ساخلار، سنی چشم-ی-بدنظرده‌ن

ظفر-وْ-نظر یئتیشمه‌ز، بئله خطّ-وْ-خاله قارداش

 

یئتیریبدی چوْخ بیلیرسن، سنه مُرغ-ی-دل علاقه

بئله سنده راضی اوْلما، یانام آتش-ی-فراقه

علی ایندیکی گئدیرسن، منی بیرده آل قۇجاغه

اؤپۆم اییله‌ییم جمالۇن، یئتیشیم ووصاله قارداش

 

علی نازیمی چکه‌ردۇن، کیمه ایندی ائیله‌ییم ناز

باجێ قارداشێن آدێلا، اوْلۇ دهریده سرافراز

گئده قارداشێ الینده‌ن، باجێنێن جلالی اوْلماز

پوْزۇلار جلال-وْ-جاهی، یئتیشه‌ر زواله قارداش

 

آناما گلیب دوباره، ائله خئیمه ده نیظاره

گؤر اوْنۇ نئجه فراقون، گتیریبدی آه-وْ-زاره

گلیب ایندی وئر تسلّی، اوْ بلاکئشه دوباره

گئدیسه‌ن بیر آز دانێشدێر، اوْنۇ لامحاله قارداش

 

سفر اۆسته خوْشدۇ قرآن، ائده‌سن اگر حماییل

اوْلا مُصحف-ی-پیمبر، سنه هر بلاده حاییل

گؤره وار یانۇندا قرآن، ائده بلکه رحم قاتیل

سنی عفو ائده کتاب-ی-حقّ-ی-لایزاله قارداش

 

یوْلا دۆشسه هر مسافر، بئله رسمیدێر برادر

سفر اۆسته آغلامازلار، کی مباد اوْلا مکدّر

باجێلار دعا ائده‌رلر، دالێسێجا سۇ سپه‌رلر

سۇ یوْخۇمدۇ ائتمئییم من، نئجه آه-وْ-ناله قارداش

 

حضرت علی اصغر (ع) نوحه‌سی

 

بالام اوْخلانێب، الیمده سپه-ی-ظلامه یا ربّ

نـه یـۆزیلـه بــۇ بـالانێ، آپـارێم خییامـه یا ربّ

 

گؤرۆنۆبدۆ هانسێ شمسون بئله بیر شهاب الینده؟

سـۆد امــه‌ر بــالا آتــانێــن ائــده پیـــچ-وْ-تـاب الـینده

نئجـه گــؤر خســوفــه یئتـــدی قمـــر آفـتــاب الینـده

بــۇ هـلالیـم ائتــدی سئیـریـن یئتیـریب تمامـه یا ربّ

 

دَگیب اوْخ ائدیب تهیّه بوْغازێندا یاره-یراه

قوْلۇما گئچیب بوْغازێن، ستمیله یاره-یاره

آپارام اگر خییامه، بئله حلقی یاره-یاره

آناسێ ربابون عمری یئتیشه‌ر تمامه یا ربّ

 

منی پیر ائدیبدی دوران آلێب اکبری الیمده‌ن

داخێ وئرمیشه‌م بۇ چؤلده هامێ یاوه‌ری الیمده‌ن

الی یوْخ گله ابوالفضل، آلا اصغری الیمده‌ن

وئره لااقل تسلّّی من-ی-تلخکامه یا ربّ

 

سپیره‌م سمایه قانێن، اوْلا ساق-ی-عرشه زینت

دم-ی-حشر اوْلۇنجا بۇ قان، قالا عرشیده امامت

قۇرۇب عدل دادگاهین، ائده‌سن اؤزۆن قضاوت

وئره‌سن عذاب-ی-آتش، سپه-ی-لئامه یا ربّ

 

بوْغازێندا یاره گۆل تک، نئجه گؤر اوْلۇبدۇ خندان

نفسین آلێب وئره‌نده، یاراسێ وئریر قێزێل قان

الیم اۆسته شیرخواریم، ال-آیاق چالێر وئریر جان

ائله‌ییر اثر بۇ حالی، دل-ی-خاصّ-وْ-عامه یا ربّ

 

نه قده‌ر منه مصیبت وئره یۆز دؤزۆب دایاننام

نه قده‌ر منه بۇ لئشگه‌ر وۇرا یاره سهل ساننام

ولی من بۇ شیرخواره، بالاما باخاندا یاننام

دئییره‌م ندیر گۆناهی، نئدیب اهل-ی-شامه یا ربّ

 

دیــل آچـانـــدا احتـجــاجــه، دلــه التهـاب گلـــدی

اۆره‌گیم آلێشدێ گؤزده‌ن، یۆزه اشگ-ی-ناب گلدی

بالاما سۇ ایسته‌دیم من، اوْخۇلان جواب گلدی

همین اوْخ یئتیردی عهد-ی-اَزلی ختامه یا ربّ

 

حضرت علی اصغر (س) نوحه‌سی

 

قـوْیـارام مـزاره اصغـر سنــی تا قییامت اوْلسۇن

بوْغازۇن بیچیلدی باری، بدنون سلامت اوْلسۇن

 

بیلیره‌م اگر بۇ چؤلده، سنی قوْیماسام مزاره

آت آیاغێ آلتدا نعشون، اوْلار اوْندا پاره-پاره

وۇرۇلار باشۇن جیدایه، یێخێلار ائویم دوباره

دگیله‌م ریضا عربده، بئله بدعت عادت اوْلسۇن

 

اوْخ آتان گؤرۆم شل اوْلسۇن، بۇ قده‌ر شقاوت اوْلماز

هدف ائیله‌ییب بوْغازۇن، بئله بیر عداوت اوْلماز

بوْغازۇنداکی یاروْن تک، گؤرۆره‌م جراحت اوْلماز

نئجه تاب ائدیم نه نوعی، اۆرگیمده طاقت اوْلسۇن؟

 

سنیله‌ن گره‌ک قوْیام من، اوْ قده‌ر دوْداق دوْداقه

تؤکۆله سرشگ-ی-چشمیم سؤنه آتش-ی-علاقه

اوْ قده‌ر اؤپه‌م گره‌ک دل، یئته حدّ-ی-اشتیاقه

منه شهد-ی-ناب-ی-مقصد آناوا نیابت اوْلسۇن

 

شُهداده‌ن اوْلسۇن اصغر، گره‌ک عالی امتیازون

اوْدۇر ائیله‌ره‌م زیارت، اؤپه‌ره‌م بۇ گۆل بوْغازۇن

قوْیارام یئره جنازوْن، قێلارام اؤزۆم نمازۇن

سنه امتیاز-ی-عالی، منه‌ده عبادت اوْلسۇن

 

قوْیاجاخلا دفن ائده‌نده، سنی سینه‌مه دۇباره

سنیله‌ن گره‌ک یئته‌م من، شرف-ی-حضور-ی-یاره

الیم اۆسته من آپاررام، سنی مجلیس-ی-نیگاره

گره‌ک عاشئقین الینده، گۆل-ی-باطراوت اوْلسۇن

 

خوْش اوْلار تفاخر ائیله‌ر، آنالار اوْغۇل سؤزۆنده‌ن

دانێشانمادۇن سن امّا، آناوێن اۆره‌ک سؤزۆنده‌ن

سنی گؤرسه من گؤره‌ن تک، گئده‌ر اوْندا اؤز اؤزۆنده‌ن

اوْدۇ قوْرخۇرام غموندان، آناوا هلاکت اوْلسۇن

 

آناوێ مذمّت ائتمه، خط-ی-غم چکیب نشاطه

یۆزۆوی خراش ائدیردۇن، قوْیۇب اللرون قماطه

دوْلاشێب قماط بندی، سنی ائیله‌ییب احاطه

ال-آیاق چالانمێسان تا، سنه مرگ راحت اوْلسۇن

 

دم-ی-حشر اوْلاندا نعشون، الیم اۆسته ساخلارام من

قانێوێن بهاسین آللام، هامێنێ باغێشلارام من

سنه هر کیم آغلایێیدێر، گره‌ک اوْندا آختارام من

اوْلارا بۇ پاک قانۇن، سبب-ی-شفاعت اوْلسۇن

 

ایکی روباعی:

خزان وۇرۇب گۆل تک چمنده سوْلدۇن

بۇلۇت کیمی سپهر-ی-غمده دوْلدۇن

بؤیۆک ننوْن سنی قوْناق چاغێردێ

گئتدۇن بالا مُحسنه یوْلداش اوْلدۇن

×××

توان یوْخدۇ دیلیمده، قدرت یوْخدۇ بئلیمده

گل دادیمه ابوالفضل، بالام قالێب الیمده

غۆصصه یئتیب امامه، طاقت یوْخۇم قییامه

خجالتم سن کیمی، گئده‌نمیره‌م خییامه

 

حضرت علی اصغر(ع) و آناسێ رباب

اوْد یاپێشدێ سینه‌مه، لب‌لروندان اصغریم

بوْشلا دؤشله‌ریم، اؤپۆم اللروندان اصغریم

 

قوْی سارالمێش عارضون سینه‌مه یاپێشدێرێم

اوْدلۇ یۆز گۆزۆنله، بیر سینه‌می آلێشدێرێم

کۆسمه منّتون چکیم، قوْی سنی دانێشدێرێم

لذّت ائله‌ییم شیرین دیللروندان اصغریم

 

من نه قدری قلبیمی غۆصصه‌ده‌ن اوْوۇشدۇرۇم

لب‌لرون نئجه قۇرۇ دؤشله‌ریمه یوْوۇشدۇرۇم

صبحه‌جک گره‌ک بئله وقتیمی سوْوۇشدۇرۇرم

بلکه صبح اوْلا فرج داوَروندان اصغریم

 

ایلده‌ن آرتێق اوْلدۇ بۇ آخرین گئجوْن منه

اوْلمادێ دیلون اوْغۇل یاننام آغلارام سنه

آخ نئجه دییه‌نمه‌دۇن چاره، یاندێم آی ننه

حشره‌جک یانام گره‌ک نیسگیلوندان اصغریم

 

چوْخ اۇزاندێ از قضا، صبح اوْلۇب همان گئجه

گلدی تیر-ی-«حرمله» چاتدێ قالمادێ گئجه

قان ایچینده اصغرین گؤردۆ بینوا نئجه

وای دئدی نه قان سۆزۆر تئللروندان اصغریم

 

هر گۆل اکدیم ای گۆل! گۆلۆستانه سرمه‌دیم

یاز گؤرۆب آیاز گؤرۆب بیرجه شاخه درمه‌دیم

پرپر اوْلدۇ گۆل بالام، مخمل اۆسته سرمه‌دیم

توشه اخذ ائده‌نمه‌دیم گۆل پروندان اصغریم

 

هانسێ سۆد امه‌ر یئتیب بئیله نکته‌سنجییه

قاتلیله رویرو قوْیدۇ پنجه-پنجه‌یه

یاخشێ طاقت ائیله‌دۇن اوْخ وئره‌ن شکنجییه

وئر اجازه من اؤپۆم حنجروندان اصغریم

 

تئشنه‌لیک آغارتدێ گۆل صورتون ایپک کیمی

باغرێنا باسێب آنوْن هئی سنی اۆره‌ک کیمی

ایندی قانلێ صورتون رنگ آچێب چیچه‌ک کیمی

گۆل یۆزۆن صفالیدی، پئکروندان اصغریم

 

باخسا «حرمله» دئدیم قصّه‌ی-ی-درازیوه

نرم اوْلار یاواش-یاواش قلبی سوز-وْ-سازیوه

باغلێ گؤرسه قوْللارۇن آتماز، اوْخ بوْغازێوه

شرم ائده‌ر اوْ باغلانان شهپروندان اصغریم

 

روباعی‌لر:

من ربابم آغلاماقدان دوْیمارام

اؤلۆنجه من بۇ قاره‌نی سوْیمارام

مدینه‌نین خانیملارێ دینمه‌یین

عزالیام باشا حنا قوْیمارام

×××

من ربابم فاطمه‌نین گلینی

اوّل دئدیم بلالره بلینی

بۇ نیسگیله اؤلۆنجه من آغلارام

اصغریمین باغلامێشدێم الینی

×××

درک ائتمه‌دیم اشاره‌وی دوْیۇنجا

اوْخشامادێم اوێخ یاره‌وی دوْیۇنجا

دیلسیز گئتدۇن سنه دیل اؤرگه‌تمه‌دیم

ترپه‌تمه‌دیم گهواره‌وی دوْیۇنجا

×××

من ربابم دییه‌ره‌م دردیمی هر آن بالاما

آغلارام شام-وْ-سحر دیده‌سی گیریان بالاما

هر زامان دۆشسه منیم یادیمه هیجران گئجه‌سی

ائیله‌ره‌م صبحه کیمی ناله-وْ-افغان بالاما

 

رباب (س) بالاسێن اوْخشایێر:

 

ای غۆنچه دهن لای‌لای، پئکانی امه‌ن لای‌لای

قبری ننـه‌ده‌ن گیـزلیـن، قوْنداغـێ کفن لای‌لای

لای‌لای گؤزه‌لیم لای‌لای، شیرین غزه‌لیم لای‌لای

یاز گۆنلری گۆل وقتی، سوْلمۇش خزه‌لیم لای‌لای

 

آخر گئجه سینه‌مده بیر حالدا سارلمێشدۇن

چون شمع-ی-شبستانی یاندۇقجا آزالمێشدۇن

بیلدیم سَحَره خاطیر، جبرا" دیری قالمێشدۇن

بیلمه‌زدی ندیر دردون سؤیله‌ردی گؤره‌ن لای‌لای

 

آشفته هواسیله، فکریم کیمی مختلّم

هر آن اؤزۆمۆ تاپسام بیلسه‌م یئریوی گلله‌م

بیر آز سۆد امیب، یاتسوْن منده بالا دینجه‌للـه‌م

خوْشدۇر دوْیا دلبندون اوْندان دییه‌سن لای‌لای

 

نسبت آنا عئشقینده بیر ذرّه مجاز اوْلماز

قانلێ دوْداغۇن اؤپسه‌م جان نقدینه آز اوْلماز

کیم بیلمیره‌م اؤرگه‌تدی، سنده بئله ناز اوْلماز

آغلا سسیوه قۇربان چاللام تزه‌ده‌ن لای‌لای

 

شش‌ماهه‌میله بئش آی گزدیم نئجه داغ داشدا

ال گاه دعادئیدی، گه سینه‌ده گه باشدا

اللیک قوْچ اوْلار قۇربان، هئچ اوْلماسا بیر یاشدا

اللیک یئرینه املیک قۇربان کسیله‌ن لای‌لای

 

هر گۆن نئچه یوْل اوْغلۇم، منده‌ن سۆد امه‌ردۇن سن

دوْیجاق منه هر لحظه نازیله گۆلردۇن سن

آرتێق سۆدۆ آغزۇندان اطرافه سپه‌ردۇن سن

تئز-تئز سنی اوْخشاردێم قۇربان سنه من لای‌لای

 

یادیمه دۆشه‌ر یاروْن هر دم دییه‌ره‌م جان-جان

اوْلمادێ سۆدۆم منده‌ن اوْلدۇن بئله روی‌گردان

لب تئشنه چێخان جانه، شرمنده ننوْن قۇربان

قوْیدۇن منی چؤللرده یات قبریده سن لای‌لای

 

آغ دؤشلۆگ اوْلار طئفله، پاکیزه برازنده

داشلانسا سۆد آغزێندان سالماز لکه روبنده

آغزۇندان آخێب قانۇن ای آهوی-ی-زیبنده

سینوْندا چیچه‌ک بیتمیش خنداندی چمن لای‌لای

 

روباعی‌لر

گئچه‌ن گئجه محنت اوْدۇندا یاندێم

سۇدان اؤترۆ خئیمه‌لری دوْلاندێم

بختیم کیمی دۇنیا گؤرۆم هئچ اوْلسۇن

دۆشدۆ گؤزۆم گؤزلریوه اۇتاندێم

×××

بۇ دونیانێن وفاسینی گؤرمه‌دیم

جفا چکدیم صفاسینی گؤرمه‌دیم

اۆچ شُعبه‌لی اوْخۇن آدێن ائشیتدیم

بوْغازۇوۇن یاراسێنێ گؤرمه‌دیم

×××

آیاق دۇتۇب یوْل قاچماغۇن گؤرمه‌دیم

شیرین-شیرین  دانێشماغۇن گورمه‌دیم

یاننام بالا بۇ نیسگیله اؤلۆنجه

دیلسیز گئتدۇن دیل آچماغۇن گؤرمه‌دیم

×××

رحم اوْلمادێ بۇ لئشگه‌ر-ی-ستمده

بیر جُرعه سۇ تاپێلمادێ خییَمده

صبحه کیمی گؤز یۇممادۇن سۇسۇزدان

دیرناغۇوۇن ردّی قالێب سینه‌مده

 

امام (ع) قێزێ اێلان وداع ائدیر:

 

سن آت اۆسته پای-ی-پییاده من

نــه قــده‌ر قـاچێـم دایـانێــم بـابـا

سنـی عمّه‌میـن جانـی بیر دایان

بــاشــۇوا گلیــم دوْلانێــم بــابــا

 

بۇ یوْل اۆسته ایستیره‌م اگله‌شیب

سنه بیرجه درد-ی-دل ائیلییه‌م

اؤلۆم ایسته جانێمێ قۇرتارۇم

داخێ سن‌سیز عالمی نئیلییه‌م

دئمه گوشواره‌می آلمۇسان

اۆره‌گیم سێنێبدی گیلئیلییه‌م

نه قده‌ر مصیبته تاب ائدبم

نه قده‌ر دؤزۆم دایانێم بابا

 

دایان ایندی قلب-ی-شریفیوی

بۇ یانێقلێ آهیله داغلا گئت

دؤشه‌نیم آیاغۇوا اؤلمه‌میش

باشێم اۆسته اگله‌شیب آغلا گئت

گئدیسه‌ن دالونجا باخانمێرام

ائله گؤزلریمی ده باغلا گئت

گؤزۆ باغلێ دۇت الیمی اؤزۆن

باشۇوا دۇرۇب دوْلانێم بابا

 

باشێمێ اۇجاتمێشێدێ منیم

باباجان بۇ سایه‌ی-ی-رحمتون

هامۇدان علاوه بۇ بی‌کسه

وارێدێ همیشه محبّتون

منه نسبت ایندی نده‌ن بئله

آزالێبدێ لطف-وْ-کرامتون

بۇ اَسفلی آیرێلێغێ مگر

نئجه ایندی سهل سانێم بابا

 

بۇ یوْل اۆسته من اوْتۇرۇم بابا

پوْزۇلان بۇ حالیوه آغلایێم

باشۇوا و یا دوْلانێم سنین

داغێلان جلالیوه آغلایێم

منی آل قۇجاغۇوا یۆز قوْیۇم

سارالان جمالیوه آغلایێم

اوْلا سینوْن اۆسته فدا سنه

یوْرۇلان ضعیفه جانیم بابا

 

وئر اجازه شئمره گئدیم دئییم

اۆره‌گیزده کینه‌نی اؤلدۆرۆن

نه یانێن شراره‌ی-ی-دوزَخه

نه ولیّ‌ ذوالمنی اؤلدۆرۆن

سنی گؤرسه‌دیم قوْشۇنا دئییم

بۇنۇ بوْشلایێن منی اؤلدۆرۆن

علی‌اصغریم کیمی اوْخلانام

سپه‌سن سمایه قانێم بابا

 

سؤزۆمۆ قبول ائله هیجر اوْدۇن

بابا خسته قلبیمه وۇرما سن

قوْی علیّ‌-ی-اصغریله یاتێم

منی آغلادێب بئله یوْرما سن

گؤتۆر ال دعا ائله قوْی اؤلۆم

منی اصغریمده‌ن آیێرما سن

دئمه‌سین هایاندا قالێب منیم

گئجه لای‌لای چالانێم بابا

 

بیلیسه‌ن محبّت اسیری‌یم

آتاسێزلێغا دؤزه بیلمیره‌م

منی سن سینوْندا بؤیۆتمۆسن

اته‌یوندان ال اۆزه بیلمیره‌م

سوْیۇنۇب بۇ شامێن اۇزاق یوْلۇن

من آیاق یالێن گزه بیلمیره‌م

گۆلۆ خاره تاپشێرێسان نئجه

دایانێم بۇ اوْددا یانێم بابا

 

امام (ع) قێزێ اێلان وداع ائدیر:

 

قێزێم ایستیره‌م سیزی ترک ائده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

منی چوْخ یۇباتما گره‌ک گئده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

سنیله‌ن گره‌ک گئده شامه بۇ

گۆنۆ قاره خاطیری رنجه‌لر

اؤپه‌جک بۇ قوْللارێوێ هله

گره-ی-طناب-ی-شکنجه‌لر

یێخاجاق یزیدی دمشقیده

یئره ذلّتیله بۇ پنجه‌لر

اوْلاجاق عمارتی مُنهدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

منی ساقی-ی-ازل ائیله‌ییب

بئله مست-ی-بزم-ی-الست-ی-حق

بوْغازێم قانێلا مرمّته

یئتیشه گره‌کدی شکست-ی-حق

سنی قوْرخما وۇرسا بۇ کوفییان

آلار انتقامیوی دست-ی-حق

آرادا خدا اؤزۆدۆر حَکَم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

آلاسان نتیجه قێزێم گره‌ک

سن اؤزۆن بۇ قانلێ قییامیده‌ن

سالاسان بنای-ی-حکومت-ی

اُمَوینی نظم-وْ-نظامیده‌ن

بۇ بلالی باشێمێ سن گره‌ک

آلاسان حکومت-ی-شامیده‌ن

اؤپه‌سن دوْداغێمێ دمبدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

هله گئت گؤرۆم قۇرۇسان نئجه

منه بزم-ی-تعزیه شامیده

سنی دیندیره‌ن گره‌ک آغلایێب

یانا وای حسین دییه شامیده

ائده لعنت آل-ی-اُمییه

علنی قرا گییه شامیده

وۇرالار هر ائوده قارا علم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

منی چوْخ یۇباتما گئت عمّه‌وه

بیلیسه‌ن کی خسته مسافرم

نه اؤزۆم سۇ ایچمه‌گه طالبم

نه ده زنده قالماغا قادرم

ولی سۇ تاپێلسا اگر قێزێم

گینه من گتیرمه‌گه حاضرم

ائده‌رم سۇ فکرینی هر قده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

اوْ قێزێن سوْلان یۆزۆنه باخێب

یۆزه سئیل-ی-اشگینی باغلادێ

دیزی اۆسته باشینه ال چکیب

آنا آغلادێ بالا آغلادێ

بالانێن سیلیب گؤزۆنۆن یاشێن

یۆزۆن اؤپدۆ بیرده قۇجاخلادێ

دئدی صبر ائله قێزێم ائتمه غم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

 

بیر گؤزل نوحه – آنجاق یارێمچێلێق دێر:

 

هارا گئدیرسن آی بابا، دالۇنجا آغلێیان گلیر

باشۇندا یاره وار دایان یاراوێ باغلێیان گلیر

 

دئدی قێزێم نییه منی بئله قاچێب قاباخلادۇن

مسافرم گؤزل بالا منی یوْل اۆسته ساخلادۇن

یارالێیام یارالێنێ گلیب بئله قۇجاخلادۇن

دئدی بابا رباب تک فراقیوه یانان گلیر

الینده قانلێ قوێنداغێ بالاسێ اوْخلانان گلیر

×××

حضرت رقیه (س) باباسێنا سؤیله‌ییر:

 

اؤلۆب اکبریـم آمـانـدێر، بابـا کارزاره گئتمـه

منی باشۇوا دوْلاندێر، اؤلۆره‌م کناره گئتمه

 

دؤزه بیلمیره‌م من اؤللـه‌م گئده‌‌سن اگر اۇزاغه

آتا اؤلسه گر یتیمه قێزێ کیم آلار قۇجاغه

گره‌ک اوْندا قێزلار ایچره باشێمێ سالام آشاقه

بابا جان ترحّم ائت بۇ دل-ی-بی‌قراره گئتمه

 

سنیله‌ن بۇ رزمه گئتدی نئجه راحت اوْلدۇ اصغر

منی ده گل آل قۇجاغه، آپار اوْخلاسۇن بۇ لئشگه‌ر

منی شامێن اهلی سن‌سیز، بابا الده اؤلدۆره‌رلر

چکه‌ر آیرێلێق اوْدۇندان اۆره‌گیم شراره گئتمه

 

گؤرۆره‌م قایێتمایێبدێر گئده‌ن عرصه‌ی-ی-جیداله

اوْدۇر ائیلیره‌م بۇ قدری قاباغۇندا آه-وْ-ناله

ائشیدیب فراقۇن عمّه‌م گؤرۆسن قالێب نه حاله

الی سینه‌ده سرشگین تؤکۆرۆ عذاره گئتمه

 

بیله شئمر اگر سنین من، قێزۇوام عداوت ائیله‌ر

آپارێنجا شام-ی-شومه، منی اؤلدۆره‌ر اوْ کافر

بیزی اوْلسا گر دوباره وطن-وْ-دیاره قَیته‌ر

بۇ عزالی امّهاتی، ائله فکر-وْ-چاره گئتمه

 

بئله کی قوْیۇب گئدیرسن بۇ پناهسیز بناتی

دئ گؤرۆم سوار-ی-ناقه کیم ائده‌ر مخدّراتی

سۇ گتیرمه‌گه بهانه، ائدیسه‌ن اگر فراتی

سۇ آدێن گتیرمه‌ره‌م من، دیلیمه دوباره گئتمه

 

سنین آی بابا اگرچه اۆره‌گۆن دوْیۇبدۇ منده‌ن

نئیله‌سین رقیّه‌وْن آخر، هله دوْیمئییبدی سنده‌ن

سنین عئش-وْ-التفاتون، آیێرێب منی وطنده‌ن

چکر ایندی داغ-ی-هئجرون دل-ی-داغداره گئتمه

 

بئله کی شتابیله‌ن سن، من تک قوْیۇب گئدیرسن

من-ی-زاری اوْلما راضی ائله‌سین اسیر دوشمن

قێل اؤزۆن دعا اقلا" سن اؤلۆنجه قوْی اؤلۆم من

غم-ی-هئجرون ائتمه‌سین تا، منی بخت-ی-قاره گئتمه

 

روباعی‌لر – امام (ع) قێزێ رقیّه‌یه سؤیله‌ییر:

ایسته‌کلی رقیّه‌م غم اوْدۇن جانیمه وۇرما

عطشان بالا گئت خئیمییه یوْل اۆسته اوْتۇرما

زهراء آناما گؤزلرۆن اوْخشار، یاراشێقدا

وار گؤزلییه‌نیم منله قێزێم گؤز-گؤزه دۇرما

×××

سن تک بالا منده یانێرام غم‌لر الینده

قاتل تله‌سیر قتله یالێن خنجر الینده

سن گئتمه دئییرسن بالا اصغر منی سسله‌ر

زهراده تیکیبدیر یوْلا گؤز معجر الینده

×××

واردۇر هدفیم مقصده گر یئتمه‌سم اوْلماز

قرآن گئدیر الده‌ن، سیزی ترک ائتمه‌سم اوْلماز

افطاره آنام فاطمییه منده قوْناغام

دعوت منه خاطیردی اگر گئتمه‌سم اوْلماز

 

حضرت رقیّه‌نین جاوابی:

سؤز یوْخ بابا زهرا قوْناغێن ساخلاماق اوْلماز

دوشمن سؤیۆنه‌ر، گؤرسه بیزی آغلاماق اوْلماز

چاره‌م کسیلیب دۇتمۇشام الآن اته‌یوندان

چاره یوْلۇنۇ چاره‌سیزه باغلاماق اوْلماز

 

حضرت رقیه‌ (س) نوحه‌سی:

بهار-ی-عُمریمین بابا گؤره‌نمه‌دیم نتیجه‌سین

آتاسێ اوْلمایان قێزێن علاجی یوْخدۇ نئیله‌سین

گئدیب کیمین چیراغێنێن دالێندا قالسێن اؤلمه‌سین

مینایه گئتمه گل بابا بیزی آپار مدینه‌یه

گئجه‌لر اۆز قوْیۇم یاتێم بابا من هانسێ سینه‌یه

 

امام (ع) سوْن ویداعدا باجێسێ زینبه خیطاب ائدیر:

 

ای خاندان-ی-عیصمته، زهرای ثانی زینبیم

آخر وداعیمدیر چاغێر، آل-ی-عبانی زینبیم

 

سلطانه دونیا تنگ اوْلار، انصار-وْ-یاوه‌رده‌ن سوْرا

جان-وْ-جهانی نئیلیره‌م، شئبه-ی-پیمبرده‌ن سوْرا

من ایچمه‌ره‌م دونیا سۇیۇن، شهزاده اکبرده‌ن سوْرا

لب تئشنه جان وئرره‌م تاپام آب-ی-بقانی زینبیم

 

دۆزدۆر چوْخ آغلار دهریده، بی‌کس باجێ قارداشێنا

امّا باجێ سن چوْخ اؤزون غرق ائیله‌مه گؤز یاشێنا

الله ریضاسی سن فقط، ال چک رقیّه‌م باشێنا

ساخلا اؤزون نازیله اوْل نازلێ بالانێ زینبیم

 

چوْخ آغلایێب آغلاتما سن بۇ دیده‌ی-ی-خونباریمی

آخر وداعیمده‌ن اؤزون آگاه ائله قێزلارێمێ

یێغ باشێما باشسێز قالان اطفال-ی-گۆل روخساریمی

ائعلان ائله بۆلبۆل‌لره فصل-ی-خزانی زینبیم

 

تئز-تئز یانێقلێ آهیله‌ن گؤینه‌تمه قلبیم یاره‌سین

قێزلارێ سسله ایندیده‌ن ائیله سوْیۇلماق چاره‌سین

بیربیر سوْیۇندۇر جامه‌سین، رأفتله آل گوشواره‌سین

گئیدیر دوباره اگنینه کؤهنه قبانی زینبیم

 

باجێ یئتیر پئیغامیمی اؤز عتره‌تیمه جابه‌جا

اوْلسۇن اسیر اوْلماغلێغا، آماده آل-ی-مصطفیٰ

من کؤهنه کؤینه‌ک گئیمیشه‌م سیزده گئیین کؤهنه قبا

قوْیماز بۇ لئشگه‌ر، چادُر-ی-زرّین نیقابی زینبیم

 

بیرده آماندێر زینبیم باش یوْلما مقتلده منه

شامه گئده‌نده باش آچێق لازیمدی اؤز زۆلفۆن سنه

تؤک زۆلفیوی روخساریوه قوْیما جمالون گؤرسه‌نه

چون مه یۆزۆن ائیله‌ر خجل شمس-ی-هُدانی زینبیم

 

سن‌سن پرستاری باجێ باشسێز قالان اولادیمێن

سن‌له‌ندی هر دردسری بۇ عترت-ی-ناشادیمین

شامێن یوْلۇندا جان سنین جان سیّد-ی-سجّادیمین

قوْیما اوْنا ایذا ائده، شئمر-وْ-سنانی زینبیم

 

دوشمن وۇراندا قێزلارێ قوْللارۇوۇ ائیله سپر

قوْیما اوْلارێ اینجیده، بۇ کوفیان-ی-بد سیَر

شئمرین الینده قمچیسی، گؤرسه رقیّه‌م غش ائده‌ر

بیر آه چکسه آغلادار، اهل-ی-سمانی زینبیم

 

حضرت زینب قارداشێنا جاواب وئریر:

 

سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله

 

قارداش بیلیرسن هئجریوه یوْخ قلب-ی-زینبده دؤزۆم

هئجران غمینده تاب ائدیم آیا نه نوعی من دؤزۆم

سن بیل آنام زهرا دایان گئتمه حسینیم وار سؤزۆم

ائتمه بۇ نوعی قلبیمی آلقان حسینیم صبر ائله

 

لطف ائیله یوْل اۆسته بیرآز وقتۇن یۇباندێر گئت حسین

هر نه سؤزۆن وار زینب-ی-مظلومه آندێر گئت حسین

گل بۇ بلالی زینبی باشه دوْلاندێر گئت حسین

قوْیما دالۇنجا گؤزلری گیریان حسینیم صبر ائله

 

سؤز یوْخ شماتت منصبی بیر رشته‌ی-ی-ارزنده‌دیر

مین نیسگیل امّا گئیدیگۇن بۇ کؤهنه پیراهنده‌دیر

سلطانه کؤهنه پیرهن، آیا نئجه زیبنده‌دیر

ائتدی بۇ نیسگیل قلبیمی سوزان حسینیم صبر ائله

 

یوْلما دئییرسن زۆلفیوی، سس چکمه گلمه شیوه‌نه

بس نئیلئیوم من بی‌نوا، سن باری بیر فکر ائت منه

چون یئددی قارداشدان بۇ گۆن، گؤز تیکمیشه‌م من بیر سنه

سن‌سن اۇمیدی زینبین، الآن حسینیم صبر ائله

 

ای چشم-ی-حوره توتییا، خاک-ی-قدوم-ی-اطیبون

زهرایه خاطیر صبر ائله بیر لحظه ساخلا مرکبون

خنجر بوْغازۇن اؤپمه‌میش قوْی گلسین اؤپسین زینبون

زهرا سؤزۆنده قالماسێن نُقصان حسینیم صبر ائله

 

تاپشێرمێسان اطفالیوه مهر-وْ-نوازش گؤرسه‌دیم

سسلیر هامێ بیرده‌ن منی بیلمه‌م کیمه من سس وئریم

هانسێن آلێم آغۇشیمه، هانسێ بالانێ دیندیریم

بۇ ماجرایه قالمێشام حئیران حسینیم صبر ائله

 

وئر اذن اؤزۆم سردار اوْلۇم، بۇ جمع-ی-سرگردانه من

نظم-وْ-نظامیله‌ن چکیم، آل‌اللهی مئیدانه من

زۆلفۆم الیمده یالواریم، بۇ لئشگه‌ر-ی-عُدوانه من

تا بلکه سنده‌ن ال چکه عُدوان حسینیم صبر ائله

 

حضرت رقیّه نوحه‌سی (عمّه‌سینه سؤیله‌ییر:)

 

اکبریم گلینجه اؤلسه‌م دفنیمی یۇباندێر عمّه

نعشیمی آلێب ال اۆسته، باشێنه دوْلاندێر عمّه

 

یوْخ سؤزۆم بۇ اؤلمه‌ک عمّه «امر حیّ‌ لم» یزل‌‌دی

باجێلار اؤله‌نده امّا قارداشێ اوْلا گؤزه‌لدی

ائیله‌یین بیر آزجا تأخیر، بلکه اکبریمده گلدی

کفن-وْ-دفنیمی بیر آز سن ساخلا ال یۇباندێر عمّه

 

گؤزلرون فداسی اوْللام خسته‌سن بی‌بی آز آغلا

اؤلدۆره‌ر اؤزۆن حَرَملر آز بۇ قلب-ی-زاری داغلا

اللرون قاداسێن آللام گل بۇ گؤزلریمی باغلا

قانلێ اشگیله‌ن سارالمێش رنگون آز بوْیاندێر عمّه

 

گرچه قاره گۆن الینده قۇرتارۇر بۇ بختی قاره

وار ولی بیر عمده دردیم، گل سنه ائدیم اشاره

ناگهانی گلسه اکبر، گؤزلریمی آچ دوباره

اکبری منیله بیر آن روبرو دایاندێر عمّه

 

شئمری سن چاغێرما عمّه قلبیده جراحتیم وار

قوْلدان آچماسێن طنابیم دیلده آیرێ نیّتیم وار

قبره قوْی بۇ حالتیله‌ن جدّیمه شکایتیم وار

سنده خلقه ظۆلم-ی-شئمری، نطقیویله آندێر عمّه

 

باشۇن آچما ائتمه ناله، قلبیم اوْلدۇ غۆصصه‌ده‌ن قان

سن منه آنالێق ائتدۇن جانیوه رقیّه قۇربان

باشێم آلما سینوْن اۆسته، توْپراق اۆسته قوْی وئریم جان

زحمتیمی چوْخ چکیبسه‌ن، آز منی اۇتاندێر عمّه

 

آغلاما دئمه غریب-ی-بی‌وطن، رقیّه لای‌لای

هئچ دیله گتیرمه جیسمی، بی‌کفن رقیّه لای‌لای

سسله شئمر-ی-شوم الینده‌ن، دینجه‌له‌ن رقیّه لای‌لای

قلب-ی-اهل-ی-شامی، آه-ی-آتشیمه یاندێر عمّه

 

بی‌سبب دئنه‌ن بۇ غمده قانه گؤز یاشێم دوْلانماز

الده اؤلدۆرۆب بۇ طئفلی شئمر-ی-دون گینه اۇتانماز

قمچیله‌ر یئرینی امّا گؤرمه‌یینجه خلق اینانماز

کؤینه‌گیم چێخارت بۇ خلقی سن اؤزۆن ایناندێر عمّه

 

رقیّه حالاتی

عمّه بۇ ویرانسراده بیر دُرّ-ی-شاهانه‌یم من

سیز اگر بئش گۆن قوْناقسۇز بۇردا صاحب خانه‌یم من

شام قێزلارێ دئییرلر بۇ قێزێن یوْخدۇر آتاسێ

حالینی ائیلیر حکایت گؤزیاشێ کؤهنه لیباسی

نئیلیره‌م زردوز رختی، یۆزده رنگ-ی-زرد بسیمدیر

کؤهنه بیر پیراهنیله بۇ قارا معجر بسیمدیر

 

روباعی

اۆره‌ک باشێن داغلارام، گه اگله‌شیب آغلارام

باشدان آچێب معجری، یاره‌لریم باغلارم

باشا قارا سالمێشام، دردی جانه آلمێشام

دوشمن وۇرۇب باشێما، یامان گۆنه قالمێشام

 

سکینه خاتون و حضرت ابوالفضل شهادتی

 

گئتـدون بـابـا اومـمیدیـلـه قـارداش دالـسێـجـا

تؤکدۆم من اۆره‌ک قانێنێ، گؤز یاش دالسێجـا

 

آلدێم اله سۇ جامینی فورا" یوْلا چێخدێم

وئردیم بۇ سۇسۇز قێزلارێلان قوْل-قوْلا چێخدێم

 

سن گئتدون اؤزۆم قێزلارێ گتدیم یوْلا دۆزدۆم

ائتدیم ایکی صف تئشنه‌لری ساق-سوْلا دۆزدۆم

سیزده‌ن باباجان ایسته‌دیم اوْلا دۆزدۆم

فکر ائتدیم علمداریله یان-یانا گلیرسن

آخر نه بیلیم تک بوْیانێب قانه گلیرسن

 

باخدێم سارالان رنگیوه، ائتدی منی حالی

قارداش‌سیزین عالمده بئله رنگی سارالێ

بۇ مشک بۇ پرچم ندی بۇ مرکب-ی-خالی

سالار-ی-حرم، صولت-ی-سرداره نه گلدی

قانلێ عَلَمین گتدون علمداره نه گلدی

 

گؤرره‌م پارا مشگینده غم-ی-مُبهمی واردۇر

سوْیۇق ائوی آباد اقلا" نمی واردۇر

بیر جرعه‌سی اوْلسا آنامون نه غمی واردۇر

تک جرعه سۇ باری قۇرۇیان لب‌لره بسدی

آنجاق دوْداق ایسلاتسا علی اصغره بسدی

 

دوْغراندێ عَمومدا مگر اکبر سیاقیندا

دۆشدۆ یانار اوْدلاره اوْدا سۇ سوْراغێندا

قوْیدۇن نییه بس نعشینی دوشمن قاباغێندا

یا پئیکرین اوْل اشجع‌ ناسین گتیرئیدون

یا دفن ائله‌ییب قانلێ لیباسین گتیرئیدون

 

وای بختیمه اوممود گۆلۆم گؤر نئجه سوْلدۇ

داشدێ اۆره‌گیم قانێ گؤزۆم جامینه دوْلدۇ

آخر نئجه دوْغراندێ کی حملی چتین اوْلدۇ

آت اۆسته گله‌نمیردی پییاده گتیرئیدون

نعشین بۆکۆب اکبر تک عباده گتیرئیدون

 

سنله‌ن نه دانێشدێ بابا اوْل کان-ی-مُروت

آخر نفسینده سنه ائتدی نه وصیّت

ائیله اوْ وصیّتلریده سن بیزه صُحبت

عؤمر ائتسه وفا، ائتسه‌ک اگر عزم-ی-مدینه

نیسگیل آپاراق سؤزلرینی امّ بنینه

 

تؤکدۆ بۇ فلک باشیمه خاکستر-ی-ماتم

واضحدی اسیر اوْلماقێمێز اوْلدۇ مُسلّم

وئر قانه باتان پرچمینی ساخلاسێن عمّه‌م

شاید اوْلا بیر گۆن بۇ بلادان قۇتاراق بیز

قانلێ عَلَمین اوْغلۇنا سوْوقات آپاراق بیز

 

آتدان اؤزۆ دۆشمۆشدۆ عَموم سن یئتیشه‌نده

یا سن کؤمک ائتدون اوْنا توْپراغه دۆشه‌نده

آخر بابا هئچ قوْل بوْیۇن اوْلدۇز گؤرۆشه‌نده

سروون یێخێلان وقتیده سن ال یئتیریبسه‌ن

یا قانه باتان پرچمی یئرده‌ن گؤتۆرۆبسه‌ن

 

قلبیم سوْیۇمۇر گؤزده‌ن آخێر بیر بئله قان یاش

سن وئرسوْن اجازه قاچارام مقتله بیر باش

ال باشدان اۇجالدێب باشێ اۆسته آچارام باش

قانێن یاخارام زۆلفیمله‌ن یۆز گؤزه گۆللـه‌م

غیرتلی عموملان قوْیارام یۆز-یۆزه گۆللـه‌م

 

سنگ-ی-فلکه عُقده اوْلۇب صافی-ی-شیشه

فرصت گزیری سایه‌لی سروی یێخا تیشه

عبّاس وجودی بیزه سایئیدی همیشه

غرق اوْلدۇ گؤزل شوکتیمیز گؤز یاشێمێزدان

سروون یێخێلێب سایه کسیلدی باشێمێزدان

 

امام (ع) گؤزل قێزێ سکینه خاتونا جاواب وئریب:

 

گئتدی عمون سکینه جان، قانه بوْیاندێ گلمه‌دی

وئردیگی اؤز سۇ قولونا، سنده‌ن اۇتاندێ گلمه‌دی

 

زرمده گؤردۆ نظمله‌ن لئشگه‌ر-ی-کفری صف به صف

شطّه گئدیبدی شیر تک، وارث-ی-شحنه‌ی-ی-نجف

نهر فراتی اوّلین حمله ده ائیله‌دی هدف

سۇ اله گلدی ایچمه‌گه نفسی دایاندێ گلمه‌دی

 

چێخدێ قۇرۇ دوْداغیله‌ن بیر سۇلۇ مشگیله‌ن سۇدان

مکریله کسدی ساق سوْلۇن یاتدێ کمینده کوفیان

چێخماغا نخلزاریده‌ن دوشمنی وئرمه‌دی امان

گئتدی سۇ اۆسته اللری، صبری تالاندێ گلمه‌دی

 

گؤزده‌ن علاوه ساخلادێ، مشگین اوْ شیر-ی-جان‌سپر

چوْخ چالێشێردێ مشگینه سینه‌سین ائیلییه سپر

حئیف اوْلا قانا دؤنده‌ریب اشگینی ناوک-ی-سه‌پر

حالینه گؤردۆ مشگینین اشگی رواندی گلمه‌دی

 

ایندی گؤزۆمده عؤمرومون بیردی گئجه‌یله گۆندۆزۆ

بۇپارا مشگیده‌ن بۆتۆن کشف اوْلۇ مطلبین دۆزۆ

مشگیده اوْلمادێ سۇیۇ گلمه‌گه گلمه‌دی یۆزۆ

بوْش الیله‌ن قَییتمه‌یی گؤردۆ گیراندی گلمه‌دی

 

بیر نفرین الینده کی جنگیده اوْلمادێ کسه‌ر

هر قده‌مینده اوْن نفر آتلێ قاباغێنێ کسه‌ر

گؤرمه‌سه ال حریفده، قانلێلار ال چکه‌ر مگر

کسدیله چون قاباغێنێ، رأیی دوْلاندێ گلمه‌دی

 

تن به تن اوْلدۇ روبرو هر کس اوْ پهلوانیله‌ن

قوْرخمادێ تیریله‌ن وۇران، وۇردۇ داخێ کمانیله‌ن

صدمه یئتیبدی باشێنا، گؤزلری دوْلدۇ قانیله‌ن

گؤز دۇتۇلۇب گؤره‌نمه‌دی، خئیمه هایاندێ گلمه‌دی

 

گۆلشن-ی-آرزوده بیر گۆل بیتیره‌نمه‌دیم قێزێم

قالدێ الیم بئلیمده من ال یتیره‌نمه‌دیم قێزێم

بسکی بئلیم شکستیدی تک گتیره‌نمه‌دیم قێزێم

نی‌کیمی چوْخ سێزێلدادێم قلبیده یاندێ گلمه‌دی

 

سرویدی من دئدیم دۆشۆب خول تۆکۆلۆب خول اۆستۆنه

قوْللارێ پیشوازیمه دۆشمۆشدۆ یوْل اۆستۆنه

قوْیدۇ سۇ اشتیاقینه بیر گؤز ایکی قوْل اۆستۆنه

سۇ گینه راضی اوْلمادێ آخدێ جالاندێ گلمه‌دی

 

عمّه‌وه وئر خبر قێزێم نوحه ائدین عزا قۇرۇن

دیلده سۇ آرزوسینه یکسره پُشت-ی-پا وۇرۇن

اؤلدۆ وفالی قارداشێم خئیمه‌سینی یێغێشدێرون

شهپری شاهبازیمین چوْخ یارلاندێ گلمه‌دی

 

قالدێ ستمله یا حسین «منزوی» چوْخ فشاریده

مرجعی یوْخ عدالتون بیر بئله روزگاریده

قلبی یارالێ شیعه‌لر قالدێلار انتظاریده

قان آلان اوْغلۇوۇن مگر وقتی هاچاندی گلمه‌دی؟

 

خئیمه‌لر تالاندێ گره‌ک نئیلییه زینب

 

قوْشۇن خئیمییه دوْلدۇ گره‌ک نئیلییه زینب

قاچێر تلّیده دردین حسینه دییه زینب

 

گلیر آتلێ پیاده خیام اۆستۆنه بیر باش

آتێن شئیهه‌سینده‌ن دۆشۆب لرزه‌یه داغ داش

غَرض تلّه یئتیشدی آیاق یالێن آچێق باش

حسین‌ین گره‌ک اوْردا دۇرۇب سسلییه زینب

 

یۆزۆن مقتله دۇتدۇ اوْب بانوی-ی-گرامی

هارایێنا چاغێردێ نئچه دفعه امامی

حسین هاردا قالێبسان داغێتدێلا خیامی

قَیید خئیمییه قوْیما گله لئشگه‌ر-ی-شامی

کیمی وار گئدیب اوْندان کؤمک ایستییه زینب

 

باجێ صوتینی قارداش چتین حالیده آلدێ

چێخێب یاره‌سی یاددان سراسیمه اۇجالدێ

ایکی اللری اۆسته خدایا نئجه قالدێ

یۆزۆ اۆسته سۆرۆندۆ اؤزۆن مقتله سالدێ

حسین‌ین اوْ زامانێن گؤرۆب اؤلمه‌یه زینب

 

یۆزۆن لئشگه‌ره دۇتدۇ الین قالخێزێب اوْل شاه

بۇیۇردۇ بۇ سؤزۆمده‌ن منیم سیز اوْلۇن آگاه

عرب رسمینه رفتار ائدین لئشگه‌ر-ی-گمراه

منی اؤلدۆرۆن اوّل، قالێر خئیمه‌-وْ-خرگاه

مگر درد ایله دردی دوام ائیلییه زینب

 

دۇرۇب تلّیده زینب باخێر گؤزلری یاشدێ

گؤرۆب بیرده‌ن اوْ خاتۇن هیاهو اۇجالاشدێ

حصار اوْلدۇ چۇخۇر یئر یاغان نئیزه دی داشدێ

اوْ تلّی نئجه اندی، نئجه مقتله قاشدێ

گلیب بی‌کس حسینه کؤمک ائیلییه زینب

 

دئدی لئشگه‌ره یوْخدۇر مگر سیزده مسلمان

نییه یاره وۇرۇرسۇز، گؤرۆرسۆز کی وئریر جان

هوا ایستی قۇم اۆستۆ همی آج همی عطشان

کؤمک یوْخ یارا سایسێز ائدیب غش آپارێب قان

قوْیۇن باری آپارسێن بۇنۇ خئیمییه زینب

 

حسین خئمییه گئتسین عجب قوْیدۇلار ایداد

گؤرۆب زینب-ی-عُلیا قوْلۇن چێمرادێ جللاد

یۆزۆن قاتله دۇتدۇ دئدی ای ائوی برباد

اَوَل گل منی اؤلدۆر اوْلۇم غۆصصه‌ده‌ن آزاد

حسینی قێلێج آلتدا باخێب گؤرمییه زینب

 

بۇ یاره ایله ساغالماز اۇچۇب روحی هاچاندێر

نفَس تنگه دۆشۆبدۆ قالان بیر قۇرۇ جاندێر

یێخێبسان یۆزۆ اۆسته دالی اۆسته دوْلاندێر

بیر آز صبر ائله ظالم الون ساخلا اماندێر

دوْلاندێرسێن اقلا" یۆزۆن قبلییه زینب

 

ائدیب هلهَله اعراب، قیام ائتدی قیامت

چێخێب خئیمه‌سرادن بیر عدّه خانێم عورت

یانێندا بالا قێزلار اَنیب تلّی اوْ ساعت

گؤرۆبله‌ر قوْشۇن ائیله‌ر حسین قتلینه سرعت

ائدیب قاتیله حمله دفاع ائیلییه زینب

نویسنده : غلامرضانورمحمدنصرآبادی ; ساعت ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩٤
تگ ها:
comment نظرات () لینک

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :