فضایل حضرت علی اکبر(ع)

فضایل
حضرت علی اکبر(ع)

                                                                                                
         روزولادت حضرت علی اکبر(ع)

بعضی افرادبرروی بیوگرافی شخصیتهابسیارمانورمی دهندمابه این

 

مسائل چندان اهمیت نمی دهیم مثلا درموردامام سجاد(ع)می

 

گویندزن ایشان ایرانی بوده اما اولا اختلاف روایت است شهید مطهری

 

این مسئله راتایید نمی کنند ودکترجعفرشهیدی درکتاب زندگانی امام

 

سجاد(ع) دلایلی بررداین مسئله راآورده
است

 

درموردزندگانی حضرت علی اکبر(ع) نیزاختلاف است
مثلا سن ایشان

 

رابرخی زیر20سال وبرخی25یا27یا29سال نوشته اندوبرخی گفته اند نام

 

مادر ایشان آمنه است وبرخی گفته اند شهربانو و برخی گفته اند لیلا

 

است

مهم فضایل اخلاقی و روحی ایشان
است

 

شمایل حضرت علی اکبر:ایشان چهره ای نورانی
وپیشانی پهن داشتند

 

که موهای ایشان ازروی نرمه ای گوش بیشترنبوده این خصوصیات

 

ظاهری ایشان است که خصوصیات ظاهری برای ما نسبت به

 

خصوصیات اخلاقی ازدرجه اهمیت کمتری برخورداراست

 

فضایل حضرت علی اکبر(ع):نمود حضرت علی اکبر(ع)وحضرت اباالفضل

 

(ع) درصحنه ی کربلاست مورخین نقل کرده اندزمانی
که لشکرعمر

 

سعد چهره ی بابرکت حضرت رادیدندگفتند(فتبارک الله احسن
الخالقین)

 

این قدر حضرت علی اکبرشبیه پیامبر(ص)بودندکه لشکرعمرسعدگمان

 

کردند پیامبر(ص)است که حضرت علی
اکبر(ع)
فرمود:اناعلی بن الحسین

 

بن علی(ع)وبعدبحث ولایت وتوحید راعنوان
کردوفضایل امام حسین(ع)

 

راتوصیف فرمود فضایل حضرت علی اکبر(ع)به قدری
بودکه درزیارت

 

عاشورابه ایشان سلام داده شده السلام علی الحسین وعلی علی بن

 

الحسین لفظ علی بن
الحسین
اشاره به وجود بابرکت حضرت علی
اکبر

 

(ع)دارد و قبرحضرت نیز پایین قبرامام حسین(ع) است

 

برای روشن فضایل حضرت به معرفی 
جعفرکذاب می پردازیم جعفرکذاب

 

فرزند امام هادی(ع) بود که به دروغ ادعای نبوت
کردوخودرابه جایامام

 

زمان(عج)معرفی کردپس می رساندکه درست است که پدرجعفر

 

معصوم بودامام جعفر کذاب شدوادعای امامت کردپس اگربگوییم فضایل

 

حضرت علی اکبر(ع)فقط به خاطراین بوده که
فرزندامام حسین(ع)بوده

 

درست نیست لذاحضرت علی اکبر(ع) خودشان خودسازی
داشته

 

اندوشرایط مساعدبوده ولقمه حلال خورده اند ولی مهم اختیار انسان

 

است حضرت به اختیارخود اینگونه شده بودند وبه همین دلیل امام

 

حسین در وصف ایشان فرمودند:اللهم اشهدعلی هولاءالقوم

 

فقدبرزعلیهم غلام
اشبه الناس خلقاوخلقاومنطقابرسولک
خدایا شاهد

 

باش بر این قوم به سوی آنها آشکار می شود پسری که شبیه ترین فرد

 

از نظر ظاهر واخلاق وگفتار به پیامبر(ص)
است.

 

درنظربگیریم که خلقت پیامبرهیچ نقصی نداشته وحضرت علی
اکبر(ع)

 

شبیه ترین فردبه پیامبر(ص)بوده پیغمبری که قرآن
درمورداخلاق ایشان

 

فرموده: انک لعلی خلق عظیم حضرت علی اکبر(ع)
ازنظراخلاق هم

 

شبیه ترین فردبه پیامبر(ص)بوده است ازنظرمنطق
هم شبیه ترین فردبه

 

پیامبر(ص) بوده گفتارپیامبربه فرموده ی قرآن ازروی هوای نفس نبوده

 

امام حسین دروصف علی اکبرفرمود:علی اکبرشبیه ترین

 

فردازنظرگفتاربه پیامبراست یعنی ماینطق علی الهوی (بدون هوای

 

نفس)است ودرادامه فرمود:وکنااذاشفقناالی بنیک نظرناالی وجهه

 

خدا این پسررابا این ویژگی به میدان می فرستم هرگاه دلمان برای

 

پیامبرتنگ می شدبه جمال اونگاه می کردیم

 

علی رغم اینکه برامام حسین(ع)بسیار سخت گذشت امام حتی یک

 

کلمه نمی گوید که عدم رضایت بر خداوند را برساند طبق آیه قرآن

 

معصوم هم احساس دارد چرا که می فرماید:انابشر مثلکم یوحی الی

 

پیامبرفرمودمن هم بشری مثل شما هستم پس امام حسین(ع)نیز

 

احساس داردولی چون می داند رضای
خدادراین بوده ناراضی نیست

 

حضرت علی
اکبر(ع)اولین شهید بنی هاشم درصحنه ی کربلا بود
حضرت

 

علی اکبر(ع)چنان مقام ویژه ای نزد امام حسین
(ع) داشت که هیچ گاه

 

نفرین نکرده بودبعدازشهادت حضرت علی
اکبر(ع)برلشکریان یزید نفرین

 

کرد وفرمود:قطع الله رحمک ونفرین کرد که خداعمرسعدرامقطوع النسل

 

کند که مقطوع النسل هم شد از حضرت علی اکبر(ع)الگوبگیریم جوان

 

بایدگفتارورفتارواخلاقی شبیه حضرت علی اکبر(ع)داشته باشدحضرت

 

علی اکبر(ع)ازنظرشجاعت بی نظیربودوشهادت راسعادت می دانست

 

وازمرگ هراسی نداشت و امام حسین(ع)فرمود:لااری الموت الا سعاده

 

والحیاه مع الظالمین الابرما(من مرگ راجزسعادت نمی بینم وحیاه

 

باظالمین راجزذلت نمی بینم )

 

شرایط حزب الله لبنان رادرنظربگیریم که درچه شرایط سختی زندگی می

 

کنند وما در امنیت کامل به سر می بریم حزب الله لبنان ایمان بسیار

 

قوی داشتندکه توانستنداسرائیل راشکست دهند فقط زنده ماندن

 

دردنیا ملاک نیست دنیا زودگذروفانی است جوانی که دربرابر مشکلات

 

صبروتحمل داردو به  هوی وهوس اعتنا
نمی کندو نفس اماره را خاموش

 

می کندازحضرت علی اکبر(ع) الگو گرفته است هنگامی که حضرت

 

علی اکبر(ع)درآستانه شهادت بودندبه امام حسین(ع) فرمود: ای پدرمی

 

بینم که درهای آسمان باز شده وحوریان بهشتی آمدند وجامهای

 

سرشار ازشربت دارند ومرابه سوی خویشتن می خوانندواینک به آن

 

سراسفر می کنم جوانان اگرمثل حضرت علی اکبر(ع)زندگی

 

کردیدزمان مرگ حوریان بهشتی باجامهای شربت به استقبالتان  می

 

آیند

 

افسوس که عمری پی اغیار دویدیم

 

ازیاربریدیم وبه مقصد
نرسیدیم

 

روزی معاویه درجمعی نشسته بودو پرسیدچه کسی به خلافت برازنده

 

تراست گفتند معاویه بن ابوسفیان معاویه گفت:ای دغل بازان چاپلوس

 

خودتان می دانید که دروغ می گویید بما اولی الناس بهذا الامر علی

 

بن الحسین بن علی جده رسول الله (شایسته ترین فردبرای خلافت

 

علی بن الحسین بن علی (علی اکبر)که جد اورسول الله است می

 

باشد)

 

در ادامه سخنش معاویه گفت:و فیه شجاعه بنی هاشم و سخاه بنی

 

امیه و... ثقیف (شجاعت بنی هاشم و سخاوت بنی امیه و خوش رویی

 

قبیله ثقیف را دارد)

 

در وصف فضایل حضرت علی اکبر(ع)همین بس که دشمنان مدحش

 

کردند چه رسد به دوستان

/ 0 نظر / 56 بازدید