آخرین دیدار امام حسین(ع) با حضرت رقیه(س)

وداع امام حسین(ع) در روز
عاشورا با اهل بیت صحنه ای بسیار جانسوز بود، ولی آخرین صحنه دلخراش و جگر سوز،
وداع ایشان با دختری سه ساله بود. هلال بن نافع که از سربازان دشمن بود، می گوید:
من پیشاپیش صف ایستاده بودم. دیدم حسین(ع) پس از وداع با اهل بیت خود به سوی میدان
می آید، در این هنگام ناگاه چشمم به دخترکی افتاد که از خیمه بیرون آمد و با گامهای
لرزان، دوان دوان به دنبال حسین(ع) شتافت و خود را به او رسانید. آن گاه دامنش را
گرفت و صدا زد: یا ابه! الی فانی عطشان؛ بابا جان به من بنگر،
تشنه ام.

شنیدن این سخن
کوتاه ولی جگر سوز از زبان کودکی تشنه کام، مثل آن بود که بر زخمهای دل داغدار
حسین(ع) نمک پاشیده باشند. سخن او چنان امام را منقلب ساخت که بی اختیار اشک از
دیدگانش جاری شد. با چشمی اشکبار به آن دختر گفت: الله یسیقک فانه
وکیلی
؛ دخترم می دانم تشنه هستی خدا تو را سیراب می کند، زیرا او وکیل و
پناهگاه م است.

هلال می گوید:
پرسیدم این دختر کیست و چه نسبتی با حسین دارد؟

به من پاسخ
دادند او رقیه(س) دختر سه ساله حسین(س) است...

/ 0 نظر / 61 بازدید